En sorts inflation
på ord i världen
gör poesins språk
till det enda som
kan förklara
den