Avståndet
mellan humlorna
och stjärnorna
är oviktigt