skriver böcker, dikter, tankar, texter och lär ut det skapande skrivandets magiska konst samt uppträder med poesi på scener

har gett ut fyra diktsamlingar, de finns att få tag på här

kontakt: jesper.lundby@gmail.com

@jepperymden på instagram