skriver böcker, dikter, tankar, texter, lär ut skapande skrivande och framför ibland poesi på scen

kontakt: jesper.lundby@gmail.com

@jepperymden på instagram