För 800 år sedan sammanställde okända författare den Poetiska Eddan, det nordiska språkområdets äldsta diktsamling. Före nedtecknandet hade dikterna överförts muntligt från generation till generation. Dessa berättar om jordens skapelse och undergång, om gudar och monster, om brott och straff och den fornnordiska kulturens syn på människan, livet och döden.

Kort därefter skrev mannen med litteraturhistoriens skönaste namn den Prosaiska Eddan, där han katalogiserade samma kosmos i en bok mer känd som Snorres Edda.

800 år senare kommer ÄNTLIGEN uppföljaren!

2024 återuppstår asagudarna på Norrköpings gator, himlar, spårvagnar, arbetsplatser, stormarknader, häkten och barer.

Edda 3.0 ges ut på Smockadoll förlag och är Jesper Lundbys fjärde diktsamling.

Om boken

Hur lever människan efter Ragnarök?

De döda sover under gräset, de sörjer oss inte. Urtid och nutid smälter samman när Jesper Lundby gör en uppdatering av den Poetiska Eddans myter till idag. Skuggor rör sig genom Norrköping: de är asagudar, överlevare, hemlösa hjältar som försöker skrapa ihop lite pengar och likes på den långa vandringen genom dagarna och nätterna.

Edda 3.0 är en blues för det som gått förlorat, och ett andetag i väntan på det nya som ska komma.