I badrummet
med duschen på
över ånga och hetta
över axeln blåste
du ner en sommar i mig
pressad mot kaklet
avslöjade du att
det var upp till mig
om jag ville ta ansvar
för mina hemligheter
eller inte

om jag ville
följa med på en
helg i underjorden