vill du bara begrava
huvudet i ett blött underliv
men måste ägna
dig åt annat
tryck 2