att undvika smärta
är också att
undvika chansen
till lycka
båda kommer av
att lova sig något