Skogsbränder äter upp Sverige
arbete äter upp människorna
samma hungriga gud