Hur många gånger har du knäckts?

Så många gånger
jag sett dig gå sönder
stått bredvid och
sett slagen, skriken,
tårar, spott, skrapsår,
knytnävar, naglar,
ärr, blåmärken

En sprucken fönsterruta,
en näve grus i frökens ansikte

stått bredvid
många gånger
sett dig utskälld
utkastad i korridoren
fasthållen, nedbrottad,
själv hållit fast
och kastat ut dig
för att skydda
de andra

Jag har gått hem med dina tårar i mig

du har hållit mig vaken

jag har drömt om dig
din smärta har
gjort ont i mig

Jag har sett de andra barnen
sätta igång dig
för de vet
vad som händer
och att vad som än händer
bär du alltid skulden

Hur många gånger kan ett barn krossas?

Alla krav
vi vuxna visste att
du aldrig hade en chans att leva upp till

Jag har sett dig straffas
för att du föddes
under fel stjärna
ur fel mamma

Sett de vuxna byta blickar
när du kommer in

ditt namn i sig har blivit en tillsägelse
alltid sagd med ilska, du är ett problem
men du hör dem inte längre, oss, tillsägelserna
är som luften, alltid runtomkring

Hur många gånger kan ett barn krossas?

en människa är mycket elastisk

Jag har sett dig vända din svaghet till din enda styrka,

de andras rädsla

En ömtålig paradox
på två små ben
som inte längre
kan bära tyngden
av någon annans blick

sett dig formas,

Ser dig hårdna
för att överleva
måste du bli immun, ogenomtränglig
mot all denna skuld de kastar på dig

jag har sett dig stå utanför och vilja förstöra något fint
för du kan inte längre vara med

Ser hur du kämpar för att få finnas

hur ett barn töms på kärlek

du var den som behövde skyddas

Jag vet vilka som väntar på dig
de enda som vill ha dig, de äldre
som ser sig själva
för de var som du
när de var små

Lilla vän
jag har sett dig
hur varje slagsmål och spottloska,
varje explosion, blåmärke och flygande stol
fört dig längre och längre bort från mänskligheten

så går hela veckan
alla terminer
och år

i min dröm
sitter vi ute
i skogen igen
täljer grillpinnar tillsammans
bygger en koja, gör upp eld
och grillar korv