stället där
min näsa nuddar
din arm är platsen
universum roterar runt