väntar du också
på den perfekta kombinationen
av mindfulness och socialism
tryck 2