glädjen är ömtålig som en
daggdroppe
sorgen tålmodig
och värdig
som en gammal älg

ta väl hand om båda