fiskmåsarnas skriande skratt
ut
över
Bråviken
ljusgatorna från
lyktor på ett
fartygsformat mörker

mellan lyftkranar
godståg
lastbilar
lagerterminaler
lastkajer finns en särskild frid

vem skulle inte känna sig hemma här
där jordklotet börjar?
.

.

.

.

Visualiseringar – en stilla och en rörlig – av Maria Lundby

marialundby.se