jag borde
verkligen inte
behöva säga det här:

folk som
tjänar 25 000
och uppåt
i månaden
på att tycka

går naturligtvis inte att lita på