avståndet mellan
stjärnorna
och mig
är en illusion
orsakad av tid