vill du gå ut i natten
med en yxa
och hugga
ner ett träd
tryck 2