är dagens ungdom
verkligen värre
än vi var
eller har
vi bara blivit gamla?