När någon dör multipliceras
värdet av vad
den gjorde
gånger fem
för nu blir det inget mera