Det är sant
att jag har hög tolerans
för människors många fel och brister
för jag är själv svag
själv människa

men en sak gör
mig rasande

jag står inte ut
med de svala
bekväma
distanserade
rationaliserande människor
som väljer bort
andras smärta
väljer bort att se
systematiken i den
med en axelryckning
accepterar andras lidande

säger: ”det har inte med mig att göra” och
går vidare och
förverkligar sig själva

om vi tar ett exempel:

politiker och andra företagare
som inte blir arga
inte blir pressade
inte erkänner sitt ansvar
eller
ens känner sig hotade

när befolkningen
gör uppror

säger: ”det
är inte mitt fel att
de är arga, det
har inte med mig
att göra”