jag tänker inte skriva någon ny
dikt förrän jag känner för det