Folk
står inte ut
med för mycket värdighet.

Visa dom.