jag kan skriva
15 dikter
innan frukost
och kasta bort dom
som gamla
plastförpackningar
dom kommer
alla vara bättre
än den där dikten
du pedantiskt pillar på
som du håller hårt
och vägrar släppa
av rädsla
för att misslyckas

jag kan skriva
15 nya och
kasta bort dom också
för jag vet
det kommer nya
jag har lärt hjärnan
lita på handen

och mina nya
kommer alla
vara bättre
än dikter som
luktar av rädsla

men inte bättre
än Den Store
Daniel Boyacioglu
vars dikter luktar rök
och kan lära dig
allt om eld