så, vem
ska man behöva
suga av för att
få en orkidé häromkring?

.

.

. .

Visuell remix av Ekat Mavrokostidou
@ekatsvart