lär barnen
sitta tysta,
passa tider,
sitta still,
plugga till prov
och jaga betyg

och de har chans att få ett jobb

och
en tredjedel
går sönder under
tyngd av
alla krav
som alla barn
aldrig nånsin
fick samma
chans att
klara av

och
ett jobb är väl bra

men
lär barnen poesi

och de har en chans att överleva