lär barnen
sitta tysta
passa tider
sitta still
plugga till prov
jaga betyg och
de har chans att få ett jobb

lär barnen poesi och

de har en chans att överleva